Vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố Khoảng giá: từ VN? đến VN?
Error
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
PHU PHONG REAL ESTATE

Cu h?i:

C?n nha? ba me? va? ti ?? la? cu?a ng ba? n?i ?? la?i, c?n nha? thu?c s?? h??u cu?a ng ba? n?i. Hi?n nay gi?y t?? chu? quy?n nha? khng co?n vi? bi? th?t la?c trong th??i tr???c. Nay ba ti ?a? g?n 80 tu?i r?i, n?u mu?n la?m gi?y chu? quy?n ti c?n pha?i la?m gi?? Mong lu?t s? t? v?n gip.

Xin chn thnh c?m ?n! (lthanhduy@yahoo.com)

Cng ty Lu?t Thin Bnh tr? l?i:

Chng ti xin ???c tr? l?i th? b?n nh? sau:

C?n c? Ngh? ??nh 88/2009/N?-CP quy ??nh v? c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nh ? v ti s?n khc g?n li?n v?i ??t g?m: H? s? g?m ??n xin c?p GCN QSH nh; cc gi?y t? ch?ng nh?n lin quan ??n quy?n s? d?ng ??t; gi?y php xy d?ng nh ? ??i v?i tr??ng h?p ph?i xin gi?y php xy d?ng theo quy ??nh c?a php lu?t v? xy d?ng.

Trong tr??ng h?p, c?n nh c?a b?n khng c nh?ng gi?y t? nh? ? nu. Vi?c ??u tin b?n c?n ph?i lin h? v?i ?y ban nhn dn c?p x, ph??ng n?i c b?t ??ng s?n t?a l?c ?? xin xc nh?n v? vi?c nh ? ? ???c xy d?ng tr??c ngy 01 thng 7 n?m 2006, khng c tranh ch?p v ???c xy d?ng tr??c khi c quy ho?ch s? d?ng ??t.

B?n c th? lin h? v?i UBND c?p x, ph??ng n?i c?n nh t?a l?c ?? bi?t r h?n v? trnh t? th? t?c xin c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nh ? v quy?n s? d?ng ??t ?.

PPR.vn - Theo DiaOcOnline

 

Ph Phong


Lin H?

??ng ng?n ng?i lin h? v?i chng ti theo s? ?i?n tho?i 06503.760934 - 06503.723.222

Email: phuphong@ppr.vn

Tm chnh xc c?m t?

Tm t??ng ??i