Vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố Khoảng giá: từ VN? đến VN?

M?i giao d?ch chuy?n kho?n xin qu khch chuy?n vo ti kho?n sau:

1/ T?i Ngn Hng BIDV:

Ch? Ti Kho?n: Ph?m ??c Huy
S? ti kho?n: 6511 000 368 9999
T?i Ngn Hng: BIDV Nam Bnh D??ng.

2/ T?i Ngn Hng Vietcombank:

Ch? ti kho?n: Ph?m ??c Huy
S? ti kho?n: 029 100 547 9999
T?i Ngn Hng: Vietcombank, h?i s? chnh Vietcombank Gia Lai.

M?i th?c m?c v? chuy?n kho?n xin g?i 0935479999

 

Tm chnh xc c?m t?

Tm t??ng ??i